Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Δείτε την ιστορία του Παρθενώνα στους αιώνες

e;i
Μία ενδιαφέρουσα προσέγγιση της ιστορίας του Παρθενώνα από το σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά

Διδάσκοντας με Νέες Τεχνολογίες

Περιδιαβαίνοντας στο Διαδίκτυο, θα προσπαθήσω να καταθέσω υλικό και προτάσεις για τα μαθήματα που διδάσκω, αλλά και ιδέες και ερεθίσματα για σκέψη, κουβέντα και προβληματισμό. Επιδιώκω να παρακινήσω το ενδιαφέρον των μαθητών μου, μαθαίνοντας να χρησιμοποιώ τα δικά τους όπλα, στο γοητευτικό κόσμο της τεχνολογίας. Παράλληλα θα ήταν ενδιαφέρουσα για μένα και η επικοινωνία στο χώρο του διαδικτύου, με συναδέλφους εκπαιδευτικούς, που προσπαθούν να βρουν νέους τρόπους προσέγγισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.