Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

Εγχειρίδιο οδηγιών για τη ζωή

Για να κουβεντιάσουμε τη θεματική της 3ης ενότητας της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Γ' Γυμνασίου, παρακολουθήσαμε το παρακάτω βίντεο, με 2 τμήματα της Γ' Γυμνασίου. Χρησιμοποιήθηκε το βίντεο αυτό ως αφόρμηση για άσκηση δημιουργικής γραφής. 
Καλό κολύμπι λοιπόν στα πέλαγα της δημιουργικής συνεργατικής γραφής και καλά Χριστούγεννα