Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

Η τέχνη στην εποχή του Ιουστινιανού

Ο Μινωικός πολιτισμός

Ο Κυκλαδικός Πολιτισμός

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

Παρουσίαση, Η Εποχή του Λίθου

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ: Η Εποχή του Λίθου

Παρά τις οδηγίες που μας έστειλαν, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να ξεκινήσουμε την Ιστορία της Α' Γυμνασίου από τον Κυκλαδικό πολιτισμό (ως να φύτρωσε ξαφνικά καταμεσής του Αιγαίου), απείθαρχη όπως πάντα, έκρινα χρήσιμο να κάνω μια σύντομη ανασκόπηση της Εποχής του Λίθου, με μια σύντονη παρουσίαση και ένα σχετικά εύκολο φύλλο εργασίας. Έτσι η μετάβαση στον Κυκλαδικό πολιτισμό φάνηκε πιο ομαλή.

Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη


Για όσους, όπως εγώ, δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν το βιβλίο Ιστορίας της Α' Γυμνασίου και θέλουν μία μικρή ανασκόπηση πριν την είσοδο στην Ιστορία της Β' Γυμνασίου, μία σχεδιαγραμματική απόδοση του Ρωμαϊκού κράτους

Από τον Αλέξανδρο στα Ελληνιστικά Βασίλεια


Για όσους, όπως εγώ, δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν το βιβλίο Ιστορίας της Α' Γυμνασίου και θέλουν μία μικρή ανασκόπηση πριν την είσοδο στην Ιστορία της Β' Γυμνασίου, μία σχεδιαγραμματική απόδοση των Ελληνιστικών Βασιλείων.Καλόν Οκτώβρη!